S.O.S. Innovasjon

En interaktiv podcast av innovatører for innovatører. Hver uke et nytt ekspertpanel moderert av Salvador Baille og som byttes ut hver fjerde uke svarer på spørsmål om innovasjon og teknologi som lytterne kan stille enten via https://salvadorbaille.com eller på FB gruppen S.O.S. Innovasjon.

Episodes Date

Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon. I panelet: Ellen Altenbo...
October 13, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon. I panelet: Ellen Altenbo...
September 28, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon. Christian Horn Hanssen, ...
September 10, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon. I panelet: Christian Hor...
August 26, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon. I panelet: Christian Hor...
August 13, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no  eller på S.O.S. Innovasjon siden eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon.  I panelet: Christian Horn Ha...
June 26, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no  eller på S.O.S. Innovasjon siden eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon.  I panelet: Julia Paulsen, He...
May 21, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon. I panelet: Julia Paulsen...
May 21, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon.  I panelet: Julia Paulse...
May 21, 2020
Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon.  I panelet: Julia Paulse...
May 21, 2020

Play this podcast on Podbean App