E3: Skal man søke penger fra det offentlige eller gå direkte til investorer? Hvordan å skille gode fra dårlige innovasjonsprosjekter? Hvordan utvikle gjennomføringsevner på innovasjonsprosjekter?

Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon.

I panelet:

Julia Paulsen, Head of Marketing and Digital Sales i Aprila Bank

Tom Aas, CEO i  LeadX 

Jostein Dalland, CEO i Spinchip Diagnostics og tidligere konserndirektør i Storebrand

Startup: LeadX

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App