E1: Skal man delta på “innovasjonskonkurranser” eller fokusere på kunder og investorer? Hvordan innovere med veldig lavt budsjett?

Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon.

 I panelet:

Julia Paulsen, Head of Marketing and Digital Sales i Aprila Bank

Tom Aas, CEO i  LeadX

Jostein Dalland, CEO i Spinchip Diagnostics og tidligere konserndirektør i Storebrand

Startup: Aprila Bank

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App