E6: Hvordan bygger man en innovasjonsprosess? Tips om tidlig fase Fond, VC eller private investorer.

Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon.

I panelet:

Christian Horn Hanssen, Investment Manager i Schibsted Growth Norge

Christine Corkery Steinsholt, gründer i Listfully

Bjarne Tvete, Administrerende Direktør i Aggrator,

Featured startup: ScaleupXQ

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App